Kollegiala samtal och framgångsfaktorer med IT i undervisningen 

Här nedan kommer du att få läsa om vad IKT-nätverket arbetat med, hur långt arbetet kommit och vad som är på gång i framtiden. Missa inte listan över framgångsfaktorer i slutet!

I en artikel från Skolverket (21 mars, 2019) diskuterar Pär Larsson det kollegiala lärandet.
”Kollegialt lärande beskrivs idag som en nyckelfaktor för framgångsrik skolutveckling och det vetenskapliga stödet för effekterna framhålls som starkt”

Under vårens nätverksträffar har vi haft som mål att bland annat nå enskilda lärares kunskapsutveckling, både i nätverket och ute på skolorna. Att reflektera över den egna undervisningen kring digitaliseringen, med hjälp av kollegor. Att våga pröva nya verktyg och reflektera kring sitt eget användande av IT.

Under våren har IKT-nätverket arbetat med digitaliseringens framgångsfaktorer i undervisningen. Deltagarna i nätverket har tipsat om och visat olika appar och dataprogram som de upplever leder till lärande i undervisningen. Ute på skolorna har deltagarna öppnat för samtal kring IT-användandet i kollegiet. Tips från skolorna har sedan tagits med till nätverket för att sammanställas. Utifrån sammanställningen har deltagarna sedan uppmanat kollegiet på skolorna att testa något nytt digitalt verktyg att utvärdera. Arbetet kring detta har mynnat ut i en lista med framgångsfaktorer (se bilaga) som vi hoppas att lärarna på skolorna fortsätter pröva på, samtala om och i kollegiet utvärdera undervisningen.

Ett samarbete med andra nätverk i Mariestads kommun och IKT-nätverket har även påbörjats. Nätverken har utifrån ämnena och årskurserna diskuterat och reflekterat över IT-användandet utifrån det centrala innehållet. Detta arbete kommer vara till stor hjälp under läsåret 19/20 när en digital handlingsplan ska upprättas.

Fem nävar mot varandra ovanför ett skrivbord där det står datorer.
Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Pär Larsson (Skolverket, 21 mars, 2019) diskuterar vidare,

”I arbetslivsforskningen har man sedan länge uppmärksammat att det lärande som sker i arbetet tillsammans med andra inte bara utvecklar enskilda medarbetares individuella kunskaper, utan även kan resultera i gemensam kunskap. Man lär sig inte bara att förstå det egna arbetet på ett nytt sätt, utan även hur det gemensamma arbetet kan utformas”.

I Mariestads kommun pågår nu ett arbete med skolan och digitaliseringen och samtliga medarbetare ska arbeta utifrån styrdokument såsom Lgr 11, samt utbildningsnämndens mål och riktlinjer, därmed IT och digitaliseringen. All personal på skolorna arbetar mot samma mål och vi är i uppstarten för att skapa gemensamma sätt att arbeta och nätverket är en liten men viktig pusselbit i det hela.

”När vi talar om kollegialt lärande avses nog oftast en lärprocess som sker i samverkan med kolleger – att lära av andra. Mer sällan finns en tydlig ambition att det gemensamma lärandet också ska leda till gemensam förståelse och kunskap, vilket är centralt för ett kollektivt lärande” (Pär Larsson, Skolverket, 21 mars, 2019).

Nu går Åsa på föräldraledighet och Elin fortsätter mot nya utmaningar. Vi vill tacka för ett roligt år som förstelärare inom IKT och vill samtidigt önska alla kollegor i kommunen och den/de som tar vid detta arbete LYCKA TILL i det fortsatta arbetet med skolan och digitaliseringen.

Ha en skön sommar!

Elin Bäcklund & Åsa Lundahl

Lista framgångsfaktorer IT Mariestads kommun

 

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Elin Bäcklund

Grangärdetsskola

0501-755477

Mariestads kommun

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s