Ämnesövergripande arbetssätt – hinder eller möjligheter?

Måste vi arbeta ämnesövergripande? Svaret på frågan är: Ja! Med ett ämnesövergripande arbetssätt är det betydligt lättare att nå målen.

I Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr, 2011, Skolverket) står det att eleverna ska ges möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Det är rektors ansvar (Lgr, 2011:19) att undervisningen samordnas så att eleverna får möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som helhet inom olika ämnesområden och att samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Det ligger sedan på lärarens ansvar att organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. Läroplanen ger även exempel på ämnesövergripande kunskapsområden: miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger.

Däremot säger inte läroplanen något om i vilken utsträckning eller i vilka sammanhang det ska ske och inte heller nämns det något om vilka ämnen som ska arbeta övergripande. Det handlar om att en grupp lärare enas om vad de ska göra och att de strävar åt samma håll kring gemensamma mål. Det är också viktigt att alla tar ansvar för projektet, det är ett lagarbete där man genom olika ämneskompetenser kompletterar varandra.

Ämnesövergripande är ett verktyg för att gynna elevernas lärande och enligt Skolinspektionens rapport Framgång i undervisningen (2010:10) visar forskning att skolor där eleverna utmanas i ämnesövergripande diskussioner uppnår goda resultat.

Vad är det då som hindrar oss från att alltid arbeta ämnesövergripande? Är det lärarens rädsla för merarbete? När vi i nätverket har diskuterat det här har vi lyft tankar kring att det verkar som om det ämnesövergripande arbetet genomförs mer i de lägre åldrarna. Är det för att samma lärare har eleverna i flera ämnen och att lektionsplaneringarna görs utifrån fler ämnen?

Att börja arbeta ämnesövergripande kan kännas stort och till och med svårt och det är lätt att fastna i schematekniska frågor. Att arbeta ämnesövergripande måste inte betyda förberedelse på 15 timmar och förlorad tid i ämnet. Alla ämnen måste inte vara med på en gång. Det går att börja i liten skala (två–tre ämnen) och sedan utvärdera arbetet och redogöra för fler ämneslärare för att få med fler så småningom.

I verkligheten är inte samhället och arbeten ämnesuppdelade, de går istället in i varandra och för att eleven ska få en aha-upplevelse och se samband mellan olika ämnen måste vi närma oss det ämnesintegrerade arbetssättet mer. Dessutom får eleven möjlighet att träna flexibilitet, samarbete, problemlösning och förmågan att se samband, vilket ger eleven en aha-upplevelse när det gäller att förstå hur skolans ämnen hänger ihop.

Lästips:

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/allmant-skolmaterial/artikel/vi-maste-jobba-amnesintegrerat-annars-hinner-vi-inte

/Nätverket Ämnesövergripande arbetssätt
Annica Wänegård (Högelidsskolan), Anna Fritzon (Tunaholmsskolan) och Johanna Bergman Fahlén (Prismaskolan)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s